Vô thường – Cuộc sống này có quá nhiều…..ất cả.

Cuộc sống này có quá nhiều sóng gió.Dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có lúc yếu mềm.Mong rằng sẽ có duyên gặp đúng người có thể bên nhau vui vẻ vượt qua tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *