Han

A cup of artichoke tea. A dish of fruits. Abstract art. Cooking. Writing. Design. Painting. Imagining. This universe is energy. Laughing. Walking in the forest. Lying down under pine tree…

Ms Ngốc

Nhạt! Nhạt!Nhạt Mỗi 1 mùi vị đại diện cho 1 người. Chỉ cần bạn lơ là với người thương của bạn, bạn sẽ hối hận suốt đời 👍 Và Tôi…

An An

Gửi chồng tương lai, em đã chờ đợi anh gần 20 năm trời rồi, anh ở đâu xuất hiện đi em không muốn đợi chờ thêm nữa.