Thuc Anh Phung – Nghê nghiêp ôn dįnh, vui Tinh…..

Thât tha, vui thich Hai chiu khó. Quoan tâm Gia dinh. Có mot con Dã Lon. Nghê nghiêp ôn dįnh. Thich sport. Ice Hockey. Co duyên. Thich Ballroom dancing. Thich Chông cây. nghiêm túc, có tình cảm yêu thương, chung thủy,biết trân trọng, tôn trọng, ăn nói có duyên.Thích ngắm cảnh, cầu tiến, nhẹ nhàng mà cương quyết, biết sắp xếp và đơn giản hóa mọi việc. Dë Việt Nam Ha Noi. Hien nay sông Canada Vancouver.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *