Nguyễn Thu Trang – tôi tìm 1 người biết chia…..

tôi là 1 người dễ gần dễ mến dễ nói chuyệnsở thích:shopping đọc sách đi dạo du lịch nấu ănghét giả dối lừa gạt và ghét đổ lỗi sợ gián rắnthích nuôi chó và mèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *