Không tìm nữa(Nỗi buồn không tên) – Không tìm nữa. Sau vấp ngã…..

Phụ nữ truyền thống hình thức trung bình, đã từng có gd, xong do cuộc sống khó khăn nên không có tiếng nói chung, hiện sống ly thân cùng con gái 10t, đang hoàn tất thủ tục li hôn. Sau 2 năm ngụp lặn trong môi trường mới tại phương nam, đã biết và gặp cả chục người nhưng chọn 2 người tin tưởng thì giờ đây mới thấy henho là nơi tình yêu bắt đầu, nhưng cũng là nơi niềm tin kết thúc. Cảm thấy mất niềm tin khi trao gửi sự trân tình thì nhận về dối trá, lừa đảo một cách chuyên nghiệp của mấy kẻ bội bạc khốn kiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *