Yêu màu tím – Có phải anh là con thuyền n…..

Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớnTheo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xaThuyền có hay sông lặng lòng yên ảVẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay vềNgày anh đi để mình em đứng đóAnh có hay lòng em mãi thương anhĐừng cách xa cho mi buồn đẫm lệRơi vì người đi mãi không về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *