XIN CHAO CAC BẠN – sinh nam 1973 tung li hôn rat lau……OT NUA …

sinh nam 1973 tung li hôn rat lau.
Ai cũng hy vọng mình tìm được một nửa của mình thật lòng và tử tế… Tôi cũng không ngoại lệ. Nếu các bạn muốn biết tôi tử tế như thế nào thì hãy nghiêm túc khi viết thư cho tôi nha.Tôi không quan tâm quá khứ của bạn thế nào bởi vì ai cũng có quá khứ, tôi chỉ nhìn vào hiện tại và thực tế . Nếu muốn bình yên thì bạn đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ , neu da tim thay MOT NUA …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *