VoTam – Mỗi một người đều có m…..

Không đẹp, nhưng không xấu, có thể miêu tả bằng từ dễ thương ^-^, thích đọc truyện giải trí, nhưng không tin cuộc sống màu hồng trong các câu chuyện đó. Công việc bình thường, siêng thì sẽ đi tập yoga, buồn thì ở nhà, thích hát karaoke, đi caphe với bạn, không phải là tín đồ shopping. Là người theo đạo Công giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *