Vivian – Một người có trách nhiệm. …..ời yêu.

Một người có trách nhiệm. Lạc quan và trân trọng tình cảm. Yêu quý trẻ con và có lòng vị tha. Biết chăm sóc gia đình . Ân cần chu đáo và hiểu chuyện. Đặc biệt rất chiều người yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *