Violet – Tìm bạn trung thực, biết b…..

Hiền, nhẹ nhàng, sống trung thực, hoà đồng, tôn trọng gia đình, có những điều không nói hết, ta gặp nhau, mắt nhìn nhau có nhiều điều sẽ nói ….FB Violet Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *