Vân Anh – Đàn ông trách nhiệm, đạo…..

Vân Anh. sinh sống và làm việc ở BRVT. Mong muốn tìm hiểu và kết bạn lâu dài.”Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *