ty na – hơi ương bướng, nhưng hiểu…..nh, thanks

hơi ương bướng, nhưng hiểu biết, biết lăng nghe , mình xin trân trọng nói rõ , mình không có nhu cầu tìm ——– trẻ, xin mấy cháu nhỏ đừng gửi thư cho mình, VÔ CÙNG CÁM ƠN. Mình xin lập lại những bạn nhỏ xin đừng gửi thư cho mình nha, mong các bạn tự tôn trọng chính bản thân mình, thanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *