Từ Thị Tư – Tôi tìm người có sở thíc…..

Tôi thích đọc sách, đi dạo và tin vào luật nhân quả. Luôn sống hết mình vì mọi người, không vụ lợi toan tính cho bản thân. Tôi yêu thích sự sạch sẽ, là người biết lắng nghe và chân thành chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *