Trang Le – Muốn tìm một mối quan hệ…..

Toi là người thẳng thắn ,hoi nóng tính . Trung thực nghiêm tuc trong các mối quan hệ.Thich dược giao lưu và tìm bạn tâm sự và nghe tâm sư ,đi dao và coffee vào mỗi cuối tuần….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *