Trang hinh – Hiện giờ thì em sống một m…..i người

Hiện giờ thì em sống một mình
Em ở thành phố Houston tx
Em sống một cuộc sống đơn giản
Tánh tình dễ chịu và thông cảm và sống hoà đồng với mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *