Thúy Hạnh – Tôi đang tìm kiếm 1 người…..

Thúy Hạnh.Sn 1988, Tôi đã trải 1 lần tồi tệ về đường tình duyên, tôi đã tìm mọi cách để quyên nó và không lưu luyến đến nó, tôi đang tìm kiếm 1 khởi đầu mới sau tất cả những dông bão tôi muốn 1 cánh đồng đầy hoa, được lắm tay 1 ai đó đi tới chân trời,đi hết cuộc đời sau này, người đó cho tôi cảm giác an toàn được che trở những lúc mệt mỏi buồn vui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *