Thuy duong – Ngoại hình dễ nhìn..lịch …..

Công việc của tôi gắn liền với con số,là con của Đảng và NN.Là một người mạnh mẽ,tâm lý và luôn đặt mih vào hoàn cảnh của nkac để hiểu.lịch sự và thẳng thắn.nguyên tắc và rõ ràng.Tôi đã mất khá nhiu tjan cho cviec và gdinh giờ thấy lẻ loi,cần lắm một tình iu cho riêng mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *