Thu Thao – Thật lòng – Chân thành – Qua…..

đã từng có vết thương lòng nên muốn tìm người chân thành, e thích nấu ăn, yêu trẻ và kính trọng người già. thích đc quan tâm mọi ng . trân trọng nhất giá trị gia đình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *