thợ mỏ – Ng có chí tiến thủ và tôn…..

Ko sôi nổi, hình thức tạm, công việc ổn. Muốn cùng ai đó khai thác cái mỏ mang tên Gia đình!.Ko thích những gì tạm bợ. Yêu thương thường bắt đầu từ điều nhỏ nhặt nhất phải ko anh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *