Thiên Bình . – Mỗi người một tính cách kh…..ên nhau .

Mỗi người một tính cách khác nhau – Thật ra không có ai hợp với ai cả . Vì yêu – biết chịu đựng – biết nhường nhịn – Luôn cố gắng hiểu nhau – và muốn có được yêu thương phải học cách tha thứ .
Khi con người ta còn ở trên đời – Tưởng rằng còn nhiều thời gian – nhiều cơ hội . Thật ra cuộc đời là phép trừ – gặp nhau một lần – ít đi một lần … T Y nào theo năm tháng rồi cũng dần phai nhạt – Nhưng người có TÂM thì luôn trân trọng chữ NGHĨA mà ở lại bên nhau .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *