Tâm – Là Nam: Chững chạc, có côn…..

Mình là người miền Bắc, hiện đang sống và làm việc tại Bình Phước. Mình là người hướng nội, tình cảm và không quá nguyên tắc với mọi vấn đề. Mình học chuyên về ngành lao động nhưng hiện lại đang làm văn phòng về nghiên cứu sản phẩm cho một công ty trong ngành giày da.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *