Sunshine :) – “Cô gái đẹp nhất là cô gá…..e sees it!

“Cô gái đẹp nhất là cô gái luôn tự tin nhất, cho dù bạn đang là ai, đang làm gì hay đang mặc trang phục gì?”
——
Everything has beauty, but not everyone sees it!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *