Single mom – Là một người thẳng thắn, …..ng nhăng.

Là một người thẳng thắn, chân thành và khá mạnh mẽ. độc lập về kinh tế. Luôn đặt gia đình lên trên hết. Có cv và nhà cửa ổn định.
Là một người lịch sự giao tiếp rộng và rất ghét lối sống lăng nhăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *