Nguyệt Cát – Kiếp con người mỏng manh n…..

Rượu quý chung ly bạn với tôi.Nồng say ấm lạnh ở trong đời.Tương phùng bằng hữu ta cùng uống.Tái ngộ đệ huynh cạn chén bôi.Nếu lỡ mai nấy như bèo dạtXin dừng mốt nọ ngỡ hoa trôi.Người ơi hãy nhớ dùm tôi nhé.Kết nghĩa tình thâm chỉ một lời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *