Nguyen Quyen – Biết yêu thương quan tâm ch…..

Tôi là single mom dc 5 năm.tôi muốn tìm một người bạn đời đồng giới yêu thương tôi và con tôi suốt cuộc đời. Không cần giàu có Chỉ cần cả hai cùng chung chí hướng yêu thương nhau làm đủ ăn đủ mặc cảm thấy hạnh phúc là đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *