Người Nữ yêu Chúa – Em là người nữ yêu kính C…..

Xin chào quý anh chị em. Nguyện Chúa ban phước cho anh chị em.Em tên Hiền, em gia nhập trang hẹn hò cũng lâu nhưng cũng lâu lắm em chưa gặp người mà Chúa muốn. Em có lòng tin ở Chúa!Em ở Hội thánh Liên Nghĩa, Lâm Đồng. Em hân hạnh được làm quen Quý anh chị, các bạn, các em!Em mới tin Chúa gần 3 năm. Nhưng em cũng rất yêu Chúa và luôn tin vào ý muốn tốt lành của Ngài. Em thích học lời Chúa, hầu việc Chúa. Bình thường em dạy học, nhưng giờ bệnh dịch nên em được nghỉ dạy và tự học. Em cũng thích đi du lịch, ăn hải sản nữa…Điều em nguyện ước ở Kinh Thánh Giô suê 24:15Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng anh em!hiennguyenbich gmail

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *