Ngọc hà – Tôi là một người sống bấ….. mỏi !

Tôi là một người sống bất hạnh từ khi còn chưa hiểu được tình yêu là gì , đến giờ hiểu được thì đã muộn màng rồi . Tình yêu tuy nó có ngọt ngào , nhưng nó lai cay đắng biết nhường nào , đâu phải cứ sống tôt thì sẽ gặp may mắn , dù cố bao nhiêu thì chỉ thấy mệt mỏi mà thôi , mặc cho ý trời , tôi xin chúc các bạn gặp nhiều may mắn, và hãy chập nhận số phận . Đừng cố gắng làm gì cho thêm mệt mỏi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *