Ngân Huyền – Em thích những người có đ…..

Trong cuộc sống của chúng ta. không phải vì mình nhìn thấy hy vọng trước và sau đó mình bắt đầu cố gắng.Mà là vì mình cố gắng và kiên trì. mình sẽ thấy hy vọng thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *