Mùa Thu – Một người bạn có thể ch…..

Một người bình dị, yêu thiên nhiên, công việc ổn định. Cuộc sống đôi khi thật khó khăn và ta cần một người để chia sẻ, có một người bạn thỉnh thoảng cafe, tâm sự cũng là vui rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *