……moon.. – ……………..! – một ngư…..

……………? ..Là ai không quan trọng, Quan trọng tôi là ai trong tim của bạnBiết lắng nghe và chia sẽ không lừa dốiVới tôi Đàn ông nói đừng bao giờ tin..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *