mẹo con cô dơn – TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ LÀ MÃ…..M ƠN ….

TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ LÀ MÃI MÃI CUỘC ĐỜI CỦA MINH ĐƯỢC ….NÓ CHỈ ĐẾN BÊN TA MỘT THỜI NÀO ĐÓ ,,, KHI NÓ CẦN AI ĐÓ VÀ RỜI BỎ TA ? KHI ĐÃ TÌM MỘT CHỖ TỐT HƠN . CHƯA CHẮN THÌ CÓ NHƯ VẬY ĐÂU NẰM MƠ ĐI NHÉ ,,, TUI KHÔNG BAO GIỜ CO NHƯ VẬY ĐÂU TÌNH YÊU NÓ CHỈ LÀ MỘT TRÒ CHƠI MÀ THOI KHÔNG BAO GIỜ MÃI MÃI ĐƯỢC ĐÂU NHÉ MỌI NGƯỜI ƠI .. KKK TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ TÍCH THỰC DƯỢC CHỈ HANH PHÚC MỘT THỜI GIAN NÀO ĐÓ THÔI ,,, RỒI CŨNG CHÁN ĐƯỜNG AI ĐÓ ĐI … TÌNH YÊU CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA THÔI ,,,, ĐỪNG LOI KÉO TUI VÔ MÀ LÀM TRÒ CHƠI VÀ TRÒ ĐÙA NHÉ TUI KHÔNG THÍCH BAO GIỜ ĐÂU CẢM ƠN ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *