Loan – Thật thà, trung thực ,Hiền …..n năm ba,

Thật thà, trung thực ,Hiền , dản dị bình dân,chung thủy thương yêu gia đình và là một người có trái tim tốt ,liên hệ: không chín một chín chín sáu bốn bốn năm ba,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *