Lặng – Ôm đàn tôi dạo khúc tình …..

Thất bại về mọi mặt!!!! Lặng lẽ.Một nửa trăng nghiêng phía cuối trờiMột khúc nhạc buồn buông chơi vơiPhòng côi lặng lẽ in một bóngTa lặng lẽ nhìn sao đổi ngôi Lặng lẽ mây trời lặng lẽ trôi Hoàng hôn lặng bước tím lên ngôi Ngoài ô của vầng trăng vừa đến Lặng lẽ ta ngồi đếm sao rơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *