Kiều thi – Tôi là người ít nói, thích …..ác bạn.

Tôi là người ít nói, thích sự chân thành. Ai có ý làm quen xin hãy nói chuyện lịch sự và có hình đại diện.rat mong được làm quen các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *