Hồng Nhung – thích nhưng người hào phón…..

trường thành,một bờ vai một chổ tựa vưng chắc,cùng nhau chia se buồn vui trong cuôc sống,công việc đồng hành và cùng nhau đi hêt con đường còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *