Hong Nhung – Em la nguoi song gian di, nguoi cua….. cua minh.

Em la nguoi song gian di, nguoi cua gia dinh, biet Lang nghe va chia se, mong muon tim ban trai tam dau y hop va tien xa.

Hien tai minh chua co ban nhung khong con nhu cau tim ban nen tam ngung tim kiem ban doi. Xin cam on nhung ai da quan tam doc ho so cua minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *