Hoa Mặt Trời – Lắng nghe và thấu hiểu.Yê…..

Bạn hãy gần tôi để nhận xét về tôi nhé.Chỉ biết rằng tôi thích nhẹ nhàng nhưng quyết liệt.Sâu sắc và nồng ấm. Muốn được chia sẻ và cảm thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *