Hẹn hò – Nghiêm túc, có thể cùng chi…..

Đến hết nửa đời người vẫn mong muốn có một tình yêu đẹp, vẫn muốn có một người nắm bàn tay mình thật chặt. Vậy là viển vông, dở hơi, cuộc sống tát cho không thương tiếc mà không tỉnh.Thôi làm ly rượu và mơ màng tiếp vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *