Hanna – tìm 1 người chân thành tìn…..

Xin chào tất cả mọi người.bản chất tôi chân thành và hòa hợp nên dễ hòa đồng với mọi người trong cuộc sống.không để mất lòng ai cũng không quá hiền để người ta bắt nạt hihi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *