Dungpham – Mẹ đơn thân, bình dân, mộc….. được.

Mẹ đơn thân, bình dân, mộc mạc. Tham gia trang này đã lâu, tuy không gặp mặt trực tiếp nhưng cũng có nói chuyện với một vài người trên mạng nhưng cảm giác chưa mở lòng được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *