Dịu dàng và đanh đá – Cái này mới quan trọng này…..

Nóng tính hay giận, nhưng mau quên,la người luộm thuộm, k ngăn lắp,lười biến. Dễ nổi điên. Tóm lại là mụ đàn bà xấu xa cả tính lẫn nết.nhưng quan trọng sống thật với chính mình! Mọi người thường thích trung thực va tôi cũng thế! Nhưng iu điểm cũng đáng lể đấy.( nói khoác tý hơ hơ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *