Daisy – Bình dị, chân thật, vui tính….. đáp dc.

Bình dị, chân thật, vui tính. Thường sôi nổi nhưng đôi khi trầm lặng. Thích ở bên cạnh 1 người tương đồng, chỉ khi đó người ta mới có cùng cảm xúc, cùng âm bậc trong lòng mà những xáo rỗng của ngôn từ ko thể hồi đáp dc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *