Cỏ dại – Ít nói, nhây, , biết nhậu…..

Hay nói, hài hước, đanh đá* đấy là theo 1 số người nói* , bướng, lì, già đầu nhưng tính con nít, chủ động trong cuộc sống, độc lập về mọi mặt. Xin hết!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *