Anna Trần – Thẳng tính ( trong khuôn khổ …..ự lập.

Thẳng tính ( trong khuôn khổ thông minh).
Mê những gì thuộc về truyền thống.
Tôn trọng người đối diện với mọi trường hợp.
Tự lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *