An Như – Muôn tìm bạn có cùng suy ng…..

Tôi là người sống giản dị, chân thât, ghét giả dối,biết tôn trọng người khác ,biết lắng nghe và chia sẻ quí trọng tình bạn và rất trân trong tình cảm gia đinh , người thân .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *